Integriteti Akademik i Profesorëve në Universitetin e Prishtinës

Statistikat
Aktivitetet
ORCA prezanton analizën e pensionimit të profesorëve në Universitetin e Prishtinës

Sot, ORCA ka prezantuar një analizë për pensionimin e stafit akademik në Universitetin e Prishtinës, specifikisht…

ÇAPKËNI NASER SAHITI

Në mbledhjen e Senatit të Universitetit të Prishtinës më 23 korrik 2018, është vendosur pozitivisht për…

ORCA mbështet bordin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim për revokimin e akreditimeve

Bordi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim në takimin e 58 të mbajtur më 25 korrik…

Të gjitha
Bashkohu me ne për një Universitet të mirë
Bëhu vullnetar
  • Marjan Dema
    Rektor
    Për të transformuar Universitetin tonë në një universitet publik kërkimor fundamental me përmasa globale
Lajme për UP
Rikthehen dyshimet për avancimet akademike në Universitetin e Prishtinës

Senati i universitetit publik ka vendosur për avancime akademike të 18 kandidatëve në njësi të ndryshme….

ORCA: Avancimet sekrete dhe jomeritore po sabotojnë cilësinë akademike në UP

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) ka përcjellë me vëmendje të shtuar avancimet me…

ORCA publikon avancimet jomeritore në Universitetin e Prishtinës

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) organizon konferencën për shtyp lidhur me avancimet jomeritore…

Raporto