Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) ka përcjellë me vëmendje të shtuar avancimet me dyer të mbyllura që po ndodhin në Universitetin e Prishtinës. ORCA thotë të jetë shqetësuar për mungesën e thellë të transparencës në këtë proces me ç’rast Rektorati në bashkëpunim me Senatin e UP-së kanë përjashtuar mundësinë për informim të qytetarëve të Kosovës duke mos njoftuar e as lejuar mediet të marrin pjesë në seancat ku po merren këto vendime.

Lexoni më tepër

ORCA: Avancimet sekrete dhe jomeritore po sabotojnë cilësinë akademike në UP