Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) organizon konferencën për shtyp lidhur me avancimet jomeritore të datës 31 janar 2017 në Universitetin e Prishtinës. ORCA ka hulumtuar dokumentacionet që janë marrë për bazë gjatë avancimit dhe ka nxjerrë emrat e personave që janë rekomanduar pozitivisht nga komisionet vlerësuese ndërkaq nuk i plotësojnë kushtet për avancim.

Lexoni më tepër

http://indeksonline.net/lajmet/orca-publikon-avancimet-jomeritore-ne-universitetin-e-prishtines-56490/