Organizata për rritjen e cilësisë në arsim (ORCA) ka verifikuar se komisionet vlerësuese të fakulteteve kanë rekomanduar për avancime në thirrje të ndryshme akademike në s’përputhje me rregullativën në fuqi 15 kandidatë nga Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike dhe nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë.

Lexoni më tepër

ORCA: UP avancoi katër profesorë kundërligjshëm