Senati i universitetit publik ka vendosur për avancime akademike të 18 kandidatëve në njësi të ndryshme. Për këto avancime ka hedhur dyshime organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim, sipas së cilës, rreth 10 prej tyre nuk i kanë plotësuar kriteret e duhura, që janë publikimet e punimeve shkencore në revista ndërkombëtare.

Lexoni më tepër

http://koha.net/?id=&l=154824